SLAVÍME 25 LET ... Sociálním pracovníkem v "nízkoprahu" pro děti a mládež

SLAVÍME 25 LET ... Sociálním pracovníkem v "nízkoprahu" pro děti a mládež

Můj příběh s Nadosahem se píše už od roku 2015, kdy jsem se s touto sociální službou setkala poprvé. V rámci své vysoké školy jsem v tomto zařízení absolvovala dvoutýdenní praxi, která se mi vepsala do srdce.

Od té doby jsem byla s Nadosahem vždy nějakým způsobem v kontaktu, ať už jako brigádník nebo jako student, který potřebuje napsat bakalářskou práci. Po mnohých nezdarech a peripetiích jsem konečně dokončila studium a mohla jsem začít fungovat jako plnohodnotný člen týmu.

Týmu, který se snaží být přínosem pro mladé lidi a jejich duše. Já jako jednotlivec se v tomto týmu snažím pracovat a dodržovat všechno, co mi moje Alma Mater dala. Vím, že mnohé problémy, s kterými se naši klienti setkávají, mohou mít hlubší význam, než se na první pohled zdá. Snažím se být pomocnou rukou a možná i nějakým rozcestníkem, který může dát užitečnou radu. Věřím, že každý z těchto mladých lidí má před sebou velkou budoucnost. Myslím, že toto nádherně vystihnul Viktor Emanuel Frankl, který v jednom ze svých výroků uvedl toto: „Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit.“

Snažím se, aby děti a mladí dospělí viděli ve svém životě hlubší smysl a hlavně, aby každý z nich měl svůj cíl. Cíl, který je povede kupředu a dá jim naději. Možná se to zdá jako těžký úkol, ale já věřím, že když se bude systematicky pracovat, naslouchat a motivovat, dá se toho dosáhnout. Mým osobním cílem v této práci je oslovit mladé lidi k občanské odpovědnosti a zbavit se tak lhostejnosti nad lidskými osudy.

Jako sociální pracovnice se setkávám každý den s mnoha příběhy, které čekají, až je někdo opracuje a dá jim formu. Aby všechny tyto příběhy měly šťastný konec, je důležité, aby zde byl někdo, kdo ukáže směr. Občas nebo spíše dost často hrajeme různé hry, které je učí prohrávat a znovu to zkusit, dokud se nedosáhne na výhru. Právě prohra ve hře nás může posunout kupředu a připravit nás na další životní obtíže.  Moje práce je opravdu různorodá, každý den se setkávám s uživateli a trávím s nimi významnou část svého dne, zároveň se ale podílím na přípravách různých akcí, které jsou spojeny s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. V letošním roce nás čeká čtvrtý Funny Fest a určitě se během roku se najdou ještě další aktivity, které bychom mohli realizovat.

Mou nejoblíbenější částí práce je setkávání se se zajímavými lidmi a osudy. Ne náhodou moje vzdělání zaštitovala Vyšší odborná škola sociální Caritas. Caritas v překladu znamená milosrdná láska a toto slovo se mi vepsalo do srdce. Je to o tom přijmout člověka přesně takového, jaký je. S jeho vadami i přednostmi, s jeho touhou něco změnit i s jeho rezignací na okolnosti. Snažím se každý den myslet na caritas ve mně a nebýt soudcem ani porotcem, ale být parťákem do těžké etapy dospívání. Je to o tom sestoupit ze svého Ega a jít naproti Lásce.

Bc. Kateřina Jiroušková – sociální pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah

DSCF0256