Táta dneska frčí v Radostíně nad Oslavou

Táta dneska frčí v Radostíně nad Oslavou

soutěže a zábavné odpoledne nejen pro tatínky, ale i pro rodiny s dětmi

Pátek 8. 6. 2018 od 15.00 hod.
Sraz na stráni za Radostínem nad Osl. (za hřbitovem směrem k lesu)

od 15.00 hod.
vyrábění luků, čelenek, malování na obličej, malování na kamínky,
navlékání korálků, indiánská stezka lesem, jízda na poníkovi

od 18.00 hod.
rozdělávání indiánského ohně, možnost opékání párků
(pro děti zdarma, ostatní vezměte s sebou)

Připraveno občerstvení - palačinky, pitný režim, káva
Indiánský kostým vítán jak u dětí, tak i u rodičů.

Táta frčí 8. 6.2018