Velikonoční prodejní výstava Včely a Rosy

Velikonoční prodejní výstava Včely a Rosy

čtvrtek 28. 3. a pátek 29. 3. 2019 od 8.00 do 16.00 hod.
Hornická 643 (přízemí), Bystřice nad Pernštejnem
K vidění a prodeji budou výrobky uživatelů volnočasového klubu Včela a denního stacionáře Rosa.
Udělejte si radost nákupem našich výrobků.

Velikonoční výstava Včela