Služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou
v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

 

V Bystřici nad Pernštejnem a okolí působí následující služby:

Domácí hospicové péče - terénní služba

Charitní pečovatelská služba - terénní služba

Včela - centrum aktivizačních služeb pro seniory - ambulantní služba

Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví- terénní služba, pobočka

Bystřice nad Pernštejnem

Rosa - denní stacionář - ambulantní služba

Osobní asistence- terénní služba, pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - ambulantní i terénní služba

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi - ambulantní služba, pobočka Bystřice nad

Pernštejnem

Sociálně aktivizační služby pro rodiny - terénní služba

Kambala - dobrovolnické centrum - pobočka Bystřice nad Pernštejnem