Chcete se stát naším pracovníkem? 

Cedulky web


V případě vašeho zájmu o pracovní místo v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou vaši žádost
rádi přijmeme jedním z uvedených způsobů:

  • Emailem na adresu personalistky Renaty Konečné: renata.konecna@zdar.charita.cz
  • Písemně na adresu: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

K žádosti připojte váš profesní životopis.

Dále uveďte, o jakou pracovní pozici a formu pracovně
právního vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce) máte zájem.

 

Zároveň k žádosti připojte váš souhlas
se zpracováním osobních údajů v následujícím znění:
Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, organizace Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 44990260 zpracovávala mnou poskytnuté údaje obsažené v žádosti o zaměstnání a životopise, a to pro účely výběrových řízení na pracovní pozice v této organizaci. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby výběrových řízení na pracovní pozice v této organizaci. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.


 IMG_5104