Poslání Oblastní charity Žďár nad Sázavou

 

Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby

lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků.

Dále poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.

Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti člověka.

Působíme převážně na území okresu Žďár nad Sázavou.


Zásady námi poskytovaných služeb

 

Kde nás naleznete?


Zázemí našich šestnácti služeb a jejich poboček naleznete v těchto městech a jim přilehlých obcích:

Bystřice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Velká Bíteš

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí po celém okrese Žďár nad Sázavou.