Poslání Oblastní charity Žďár nad Sázavou

 

Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby

lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků.

Dále poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.

Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti člověka.

Působíme převážně na území okresu Žďár nad Sázavou.


Zásady námi poskytovaných služeb

 

Kde nás naleznete?


Zázemí našich patnácti služeb a jejich pobočky naleznete v těchto městech,
městysech a obcích:

Bystřice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Radešínská Svratka

Radostín nad Oslavou

Svratka

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Naše terénní služby naleznete po celém okrese Žďár nad Sázavou.