Kontakty

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko

Tel.: 731 134 258
Květná 379, Mutěnice, 696 11
Vedoucí služby: Jitka Koperová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Seznam lidí

Jitka Koperová - vedoucí
Eva Frýdková, DiS. - sociální pracovník
Miroslava Jakúbková - středisko Dolní Bojanovice
Lenka Vymyslická - středisko Dolní Bojanovice
Eliška Kašníková - středisko Dolní Bojanovice
Markéta Skočíková - středisko Mutěnice
Stanislava Holešínská - středisko Mutěnice
Lenka Burianová - středisko Čejkovice
Blanka Froňková - středisko Mutěnice, Čejkovice
Jana Tomčalová - středisko Ratíškovice
Vladimíra Kobylková - středisko Ratíškovice
Zdenka Košutková - středisko Hodonín
Jaroslava Mrázová - zástup pro všechny střediska