Nové číslo účtu pro sbírku na pomoc v ČR

Charita Česká republika mění číslo účtu veřejné sbírky na pomoc potřebným v ČR, mimo jiné tedy také na pomoc po povodních. Nové číslo sbírkového účtu je 44665522/0800, vedený u České spořitelny.
K této změně dochází z důvodu zákonné povinnosti po třech letech původní sbírku ukončit a předložit úředním orgánům její vyúčtování. Všem dárcům děkujeme za pochopení!

Soutěž o mobily a další ceny

FotosoutěžPřemýšleli jste někdy, co dělají Tři králové v létě? Máte nápad na vtipnou fotku? Přidejte se k zábavné soutěži na Facebooku nejen pro koledníky a vyhrajte mobilní telefony nebo ručně vyráběné zboží z chráněných dílen.

Blahopřání do Centra prevence

V měsíci srpnu se nám vdala další kolegyně, tentokrát Marie Trojanová, dnes již Vyžrálková z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Novomanželům přejeme hodně lásky a trpělivosti do společného života!  

Film o pomoci po povodních

Dobrovolníci ze ZábřehuCharita s lidmi je název filmu, který představuje pomoc lidem v zaplavených oblastech. Jak to vypadá, když do humanitárního skladu přijde celá školní třída? Co je to první psychologická pomoc? Podívejte se!

Poděkování pořadatelům a účastníkům akce Truckshow

Děkujeme pořadatelům akce Truckshow, která se uskutečnila 29.6.2013 v Šeborově, a všem účastníkům, kteří přispěli na dobrovolné vstupné.  Hlavní pořadatel - firma Dvořák-Trucks s.r.o. - věnoval výtěžek akce v celkové výši 15 564 Kč  velkomeziříčskému dennímu stacionáři Nesa pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí

Žďárská Charita pomáhá na Mělnicku

V úterý 2. července 2013 vyrazil tým žďárské Charity pod koordinací Mgr. Michaely Kuchtové do oblasti Mělnicka. Čtyři dobrovolníci Kambaly společně se svou koordinátorkou zde pomáhají při odstraňování následků ničivé povodně. Zapojení jsou jak v individuální pomoci v rodině, tak i v místní firmě, která byla živelnou pohromou rovněž poničena.

Hodnoty a vize organizace s pracovníky žďárské Charity

V uplynulých třech týdnech diskutovali pracovníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou na téma Hodnoty, vize a firemní kultura organizace. Setkání, která probíhala ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem se zúčastnilo zhruba 80 pracovníků. Přítomní se mohli aktivně zapojit do diskuze nad hodnotami jako je pravda, spravedlnost, svoboda a láska.

Duchovní pomoc po telefonu

Katoličtí kněží litoměřické diecéze nabízejí lidem postiženým povodní duchovní pomoc. Služba je provozována prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, telefonní číslo: 702 585 588.

O povodňové pomoci Charity ČR v Dotecích víry

Nedělní Doteky víry představí práci povodňových týmů v terénu a formy charitní pomoci. Hostem Evy Hůlkové ve studiu bude Martin Zamazal, hlavní koordinátor povodňových aktivit Charity ČR, a po telefonu Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Pořad vysílá ČRo-Radiožurnál v neděli 9. června po 22. hodině.

NONSTOP LINKA POMOCI 737 234 078

V případě mimořádných událostí (např. povodně a záplavy) volejte NONSTOP LINKU POMOCI mobil: 737 234 078.