Nabídka našich programů

Programy Centra Kopretina

jsou pro Vás připravené ve čtyřech pobočkách


BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA

RADOSTÍN NAD OSLAVOU

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 

rodina

VEDOUCÍ CENTRA KOPRETINA

Lenka Vencálková
mob.: 739 389 209
e-mail: lenka.vencalkova@zdar.charita.cz

 

Zástupkyně vedoucí

Lucie Březková
mob.: 777 183 388
e-mail: lucie.brezkova@zdar.charita.cz

 

Nabídka programů
volnočasového klubu pro seniory
a osoby se zdravotním postižením Včela

Bystřice nad Pernštejnem