Za poskytnutou finanční podporu děkujeme:

Bohdalov, Bohuňov, Býšovec, Černá, Dalečín, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Rožínka, Krásněves, Křižanov, Křoví, Lavičky, Lhotka, Měřín, Náměsť nad Oslavou, Nížkov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Osová Bítýška, Písečné, Polnička, Prosetín, Račín, Radešínská Svratka, Radostín nad Oslavou, Rozsochy, Rožná, Rudolec, Řečice, Štěpánov nad Svratkou, Uhřínov, Ujčov, Velké Tresné 

sponzorsky-vzkazLogo TŘEBÍČ Základní 1, náhled

Sponzorský vzkaz - Bystřice nad Pernštejnem-šířka

 

iROP a MMR

 

Krajský úřad Kraje Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Úřad práce České republiky

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

 

Děkujeme všem firemním dárcům, organizacím a fyzickým osobám za finanční a materiální podporu a věcné dary...

 

Petr Macháček, Emil Míček, Josef Šteidl, Zdenka Volavá

DH - Optika, Bystřice nad Pernštejnem

Lékárna Arnica, Bystřice nad Pernštejnem

satt_logo

Pracovní oděvy - Killerová, bystřice nad Pernštejnem

PRO - DOMA  STAVEBNINY, Bystřice nad Pernštejnem

Wera Werk, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem

 

Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na pomoci a spolupráci
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

Agria Drásov s .r. o., Bystřice nad Pernštejnem

Areál Sportu a kultury s. r. o.,   Bystřice nad Pernštejnem

Cantes z.p.s.Vysočina - Zuzana Kostrbová, Monika Kamenská

DM drogerie markt s. r. o.

Domov pro seniory, Velké Meziříčí

Dům kultury, Žďár nad Sázavou

Dům zdraví, Velké Meziříčí

Farnosti a kněží, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou

Happy squash club, Velké Meziříčí

Hudební skupiny ClubCrew, Amater, The Moribundus, Bengál, Packet a Dan Aerah

Hudební skupina Žalozpěv

Chaloupky, o.p.s. – středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí

Informační centra všech spolupracujících měst

Jazzmine club, Žďár nad Sázavou

Ječmínek, o. p. s., Žďár nad Sázavou

Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Knihovna, Velké Meziříčí

Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou

Kabelová televize Vysočina, Žďár nad Sázavou

Klub důchodců, Bystřice nad Pernštejnem

Kolpingovo dílo České republiky, z. s., Žďár nad Sázavou

Koordinační uskupení NNO Vysočiny

Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem

Květinka Veselská – Marie Horáková, Žďár nad Sázavou

Lékaři, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou

Mateřské, základní a střední školy v okrese Žďár nad Sázavou

Městská knihovna, Bystřice nad Pernštejnem

Městská knihovna, Velké Meziříčí

Městská policie, Žďár nad Sázavou

Muzikanti dětem, Velké Meziříčí

Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou v rámci Tříkrálové sbírky

Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou

Pracovní skupina NZDM NUTS II. JV

Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou

Policie České republiky

Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem

Poliklinika Nové Město na Moravě

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Psychiatrická nemocnice, Havlíčkův Brod

Psychiatrická nemocnice, Jihlava

Nemocnice Nové Město na Moravě

Portimo, o. p. s., Nové Město na Moravě

River bowling, Velké Meziříčí

Slackline ZR, Žďár nad Sázavou

Smyčcový orchestr N. Kyjovského při ZUŠ, Bystřice nad Pernštejnem

Sociální služby spolupracujících měst

Sodexo Pass Česká republika, a. s., Praha

Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem

Taneční skupina Dance style, Bystřice nad Pernštejnem

Taneční skupina Gingers, Žďár nad Sázavou

Taneční skupina Milana Müllera, Žďár nad Sázavou

Teleflex, Žďár nad Sázavou

Vertik, a. s., Žďár nad Sázavou

Úřad práce – Informační a poradenské středisko Žďár nad Sázavou

Zámek Žďár nad Sázavou

Rádia: Český rozhlas Region, Proglas

Redakce místních tiskovin: Bystřicko, Hit magazín, Jihlavské listy, Novinky, Noviny žďárské radnice,

Medřičské listy, Novoměstsko, Velkomeziříčsko, Zpravodaj Město Velká Bíteš, Žďárský deník, Žďárský zpravodaj

Kabelová televize Vysočina

Webové portály: Helpnet, iŽďársko.cz, Mikroregion Bystřicko, NovinyVM.cz, ObchodyVM.cz, ObchodyVB.cz,

Regiony 24, Region Vysočina, Třebíčsko.cz, Vysočina-news, Zaostřeno VM, Žďárský průvodce

 

Zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících městských úřadů a Úřadů práce

Naši supervizoři, metodici, kolegové a kolegyně ze sociálního oboru

 


Děkujeme všem zaměstnancům, dobrovolníkům a těm,

kteří na naši organizaci pamatují ve svých modlitbách.