Naše zařízení aneb kdo jsme?

 

Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou

vznikla v roce 1993 jako jedna z osmi složek Diecézní charity Brno, která byla znovuobnovena biskupem

Mons. Vojtěchem Cikrlem v roce 1992.

 

V současné době existuje na území Biskupství brněnského 10 oblastních charit.

 

Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem

v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků.

Dále poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.

Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti člověka.

Působíme převážně na území okresu Žďár nad Sázavou.

 


Zásady námi poskytovaných služebZ historie našich zařízeníOrganizační struktura

 

 schéma organizační struktura