980 kg potravin a drogerie darovali lidé o víkendu klientům Charity

980 kg potravin a drogerie darovali lidé o víkendu klientům Charity

Sobotní celorepubliková Sbírka potravin byla pro žďárskou Charitu premiérou. Do této kampaně se poprvé zapojili pracovníci společně s místními dobrovolníky. Celkový výtěžek v rámci České republiky činil 235 tun. Necelá jedna tuna, přesněji 980 kg zboží složeného z trvanlivých potravin a drogerie, byla darována nakupujícími ve žďárském Penny Marketu, v němž od osmi rána až do šesti večera probíhala zmíněná Sbírka potravin.

Centrum prevence hodnotí uplynulý školní rok

Centrum prevence hodnotí uplynulý školní rok

Lektoři Centra prevence mají za sebou další školní rok mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na Žďársku. "Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, studentům, pedagogům, metodikům prevence a všem ostatním za jejich ochotu s námi spolupracovat. Děkujeme také za posílení komunikace s konkrétními školami a neustálé prohlubování důvěry v naše společné aktivity."

Zhruba pět set návštěvníků prošlo otevřenými dveřmi žďárské Charity

Zhruba pět set návštěvníků prošlo otevřenými dveřmi žďárské Charity

U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, který je zakladatelem charitního díla, pořádá Oblastní charita Žďár nad Sázavou každoročně akce určené veřejnosti. Pro tento rok se rozhodla společně otevřít dveře všech patnácti zařízení a jejich poboček. Stalo se tak v Den Charity v pondělí 25. září 2017 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí, Radostíně nad Oslavou a Radešínské Svratce.  Místa, kde sídlí zařízení žďárské Charity, navštívilo zhruba 500 osob.

Den Charity 2017

Den Charity 2017

V pondělí 25. září 2017 slavíme DEN CHARITY po celém okrese Žďár nad Sázavou. 
Otevíráme naše dveře! Slavte společně s námi!

DEN CHARITY oslavila Bystřice s úsměvem

DEN CHARITY oslavila Bystřice s úsměvem

Obdarovat veřejnost, to je smyslem tradiční akce s názvem Den Charity, která se každoročně koná u příležitosti svátku patrona a zakladatelem charitního díla sv. Vincence z Pauly. Tentokrát se žďárská Charita rozhodla oslovit bystřické obyvatele. Aktivity na bystřickém náměstí uspořádali ve čtvrtek 22. září 2016 pracovníci a dobrovolníci několika charitních zařízení.

Centrum prevence mapovalo při Dni Žďáru spokojenost místních

Centrum prevence mapovalo při Dni Žďáru spokojenost místních

V rámci červnových oslav Dne Žďáru zrealizovalo Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou dvě miniankety. Na prostranství u Rákosníčkova hřiště, které po celý sobotní den obývali pracovníci Centra společně s pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka, se v první anketě ptali příchozích na dvě otázky: „Co se pro děti ve Žďáře dělá?“ a „Co ve Žďáře pro děti chybí?“

Ohlédnutí Centra prevence za ukončeným školním rokem

Ohlédnutí Centra prevence za ukončeným školním rokem

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou má za sebou další školní rok mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky na školách ždárského okresu.

Centrum prevence se nenudí ani na konci školního roku

Centrum prevence se nenudí ani na konci školního roku

Pro odbor sociálních věcí Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnili pracovníci tradiční pobytovou akci pro děti z Bystřice a okolí. Malí indiáni si vlastnoručně vyrobili pončo, za úspěšně splněné zkoušky získali pírka do indiánských čelenek a došlo i na koupačku! Z dvoudenní výpravy na Divoký Západ si odváželi kromě originálních výrobků i nezapomenutelné společné zážitky.

Žďárská Charita na Dni Žďáru - 11. 6. 2016

Žďárská Charita na Dni Žďáru - 11. 6. 2016

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka, Centrum prevence, Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi a Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví můžete potkat na Dni Žďáru se speciální nabídkou :-) Program naleznete zde. Těšíme se na Vás!

V postní almužně se zapojilo sedmnáct farností

V postní almužně se zapojilo sedmnáct farností

Známe výtěžek Postní almužny letošního roku, která probíhala v sedmnácti farnostech našeho děkanátu.
Ve 128 postničkách se skrývalo 42 956 Kč. 
Využití Postní almužny 2016
Pán Bůh zaplať za Vaše dary!