Domácí hospicová péče

 

Motto: “Pane, nauč nás počítat naše dny,                                                       
ať získáme moudrost srdce.“ (Žl 90,12)


Odlehčovací služba

registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách                                       


Kontakt

Koordinátorka:Bc. Hana Nedomová

Zdravotní služba: 739 389 244

Koordinátorka sociální služby: Marie Miličková

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

e-mail: dhp@zdar.charita.cz

 

Poslání

Naším posláním je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním

a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí

a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám dhp.jpg

a umožnit jim nezbytný odpočinek.

 

Jaká je cena služby?

Denní poplatek za poskytování Domácí hospicové péče: 50 Kč

Výkony zdravotní služby jsou pro uživatele zdarma - jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Sociální služba: Výše úhrady činí 80 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného

k zajištění uvedených úkonů. Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

- ceník odlehčovací služby Domácí hospicové péče

Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek se řídí ceníkem zápůjční služby.


Kdy vám službu poskytneme?

Služba je poskytována nepřetržitě dle potřeb uživatelů.

 
Kontakt pro veřejnost (Horní 22, Žďár nad Sázavou)

Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.

Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

 
Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou


Potřebujete vědět více informací?

 IMG_2071

PODPORIL_KV_CMYK_zakladniSponzorský vzkaz - Bystřice nad Pernštejnem-šířka