Hledáme dobrovolníky
do zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Domácí hospicová péče

(okres Žďár nad Sázavou)

 • Kompletace dat, převozy a montáž/demontáž polohovacích lůžek, nábytku
 • Opravy kompenzačních pomůcek
 • Organizační zajištění akce Koláč pro hospic

Charitní pečovatelská služba

(Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou)

 • Doprovod na procházky, společníka na popovídání

Včela - volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením

(Bystřice nad Pernštejnem)

 • Lektor zajímavé přednášky, společník k pečení i k tvůrčí výrobě

Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví

(Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou)

 • Pomoc v tvůrčích dílnách (zejména šití na stroji, tvůrčí činnosti)
 • Výpomoc při technických závadách, údržba prostor

Nesa - denní stacionář

(Velké Meziříčí)

 • Doprovod na aktivity mimo stacionář (bowling, squash, solná jeskyně, výstavy, koncerty), asistenta pro práci v dílnách
 • Výroba jednoduchých výrobků, práce na zahradě, jednoduché administrativní výkony, společný úklid

Rosa - denní stacionář

(Bystřice nad Pernštejnem)

 • Muzikoterapie, sportovní činnost - fotbal, fotbalová kronika, údržba
 • Doprovody na akce a vycházky

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

(Žďár nad Sázavou)

 • Volnočasové aktivity, vymýšlení programů pro „Jiné pondělí“ a „Jiný pátek“
 • Pomoc s přípravou na vyučování (cizí jazyky, čeština a matematika)
 • Účast a příprava na jednorázových akcích

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

(Bystřice nad Pernštejnem)

 • Volnočasové aktivity, doučování
 • Pomoc s přípravou a realizací jednorázových akcí

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

(Velké Meziříčí)

 • Doučování (zejména matematika, fyzika, chemie, angličtina)
 • Hraní deskových her, pomoc s pořádáním akcí 
 • Tvorba letáků s programem, letáků na akce

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

(okres Žďár nad Sázavou)

 • Pomoc s přípravou adaptačních kurzů, účast na adaptačních kurzech společně s lektory primární prevence (každoročně v září)

Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi 

(Radešínská Svratka, Bystřice nad Pernštejnem, Radostín nad Oslavou, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou)

 • Hlídání dětí
 • Pomoc během jednorázových akcí – mikulášská besídka, zábavná a soutěžní odpoledne, Den Žďáru, Příměstský tábor – chystání materiálu, hry, soutěže aj.

Hledáme dobrovolníky do spolupracujících organizací.

Ječmínek o. p. s., Žďár nad Sázavou

 • Doučování (kdy doučující má tzv. "své" dítě, se kterým se připravuje na vyučování), je pro něj starším kamarádem, pomoc s realizací volnočasových aktivit (1x měsíčně)
 • Vítána chuť vymyslet a připravit program pro děti (výtvarná dílna, odpolední počteníčko aj.)

Seniorpenzion, Žďár nad Sázavou

 • Povídání, čtení, procházky

Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou

 • Povídání, čtení
 • Hra společenských her, procházky na zahradu

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, Žďár nad Sázavou

 • Pomoc při výkonu terénní práce (Havlíčkův Brod, Světlá n/S, Ledeč n/S), s administrativní prací či pořádáním akcí pro veřejnost (aktivity pro děti i dospívající)

ESKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Žďár nad Sázavou

 • Volnočasové aktivity - hraní her, tancování, pomoc s přípravou do školy (matematika, fyzika, aj), sdílení starostí i radostí života s uživateli

Domov pro seniory, Velké Meziříčí

 • Procházky s klienty, četba, povídání a naslouchání
 • Pomoc při akcích konaných v domově (masopust, zabijačka, dožínky, zahradní slavnost)

Sociální služby, Velké Meziříčí

 • Povídání s klienty, četba, společné trávení volných chvil např. společenskou hrou

Domov Kamélie, Křižanov

 • Čtení, povídání si s klienty, skládání stavebnic, procházky s klienty

Dům s pečovatelskou službou, Nové Město na Moravě

 • Povídání, čtení si s klienty, spolupráce při aktivizačních činnostech

Klub Lebeda, Baliny

 • Společník pro tvůrčí dílny, povídání si

Nemocnice Mostiště

Společník na povídání si, přečtení knihy

Domov pro seniory, Mitrov

 • Povídání si, čtení s klienty, pomoc při aktivizačních činnostech

 

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte

koordinátorku dobrovolníků Yvonu Pošvicovou,

tel. 777 755 444, email dc@zdar.charita.cz

Kambala - dobrovolnické centrum, Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

 

banner kambala2