OPZ_KV_barevne

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPZ A KRAJEM VYSOČINA

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

 

Motto: „Bláznit je lidské …“

 

Sociální rehabilitace

registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Kontakt

Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Ptáčková

Zástupkyně vedoucí: Bc. Vladimíra Horáková

 

STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 629 319, mob.: 777 756 410, 777 756 409 

e-mail: 6eHl.T4WHsqk8W7%WkvDRW7r


Jsme na facebooku

 

 

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

mob.: 731 646 970, 777 756 410

 

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍKlubák

Hornoměstská ul. 366/41

(v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez),

594 01 Velké MeziříčíDěkujeme za podporu

mob.: 731 646 773, 777 756 410

 

TERÉNNÍ SLUŽBA 

mob.: 731 646 970, 731 646 773

 

Poslání

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad

Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění

a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začleněni

do jeho přirozeného prostředí.

 

Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální

situaci a mají oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života

společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

 
Jaká je cena služby?

Poskytovaná služba je zdarma.

Hrazené jsou pouze fakultativní služby: doprava - 12 Kč/km 


Kde působíme?

Území bývalého okresu Žďár nad Sázavou

 
Provozní doba

AMBULANTNÍ SLUŽBA

(poskytována v zařízení ve Žďáře nad Sázavou, v pobočce v Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí)

 

 

Žďár nad Sázavou

Bystřice nad Pernštejnem           Velké Meziříčí

Pondělí

8.30-15.30 hod.
(14.00 - 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)

12.00-16.00 hod.

Úterý

8.30-15.30 hod.
(14.00 - 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)

                                                       9.00-12.00 hod.

Středa

8.30-15.30 hod.
pouze domluvené schůzky

9.00-13.00 hod.
(12.30 - 13.00 individuální schůzky
po předchozí domluvě)

Čtvrtek

8.30-15.30 hod.
(14.00 - 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)

 

Pátek

8.30-13.00 hod.

 

TÝDENNÍ PROGRAM Klubu v 9

 

TERÉNNÍ SLUŽBA

(poskytována dle dohody v přirozeném prostředí uživatele na okrese Žďár nad Sázavou)

 

Pondělí

8.00-16.00 hod.

Úterý

8.00-16.00 hod.

Středa

8.00-16.00 hod.

Čtvrtek

8.00-16.00 hod.

Pátek

8.00-13.00 hod.

Potřebujete vědět více informací?

 

iROP a MMR

 

FSCN0553