Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

Motto: „Hledám svou cestu…“

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Kontakt

Sociální pracovnice: Bc. Renata Hanychová, DiS.

Zástupkyně vedoucí: Martina Hájková

Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

mob.: 777 755 437

e-mail: 98qy9Z.4XrFD877_VX~JUZh4YanBZd54Ys

 

Poslání

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici

nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub

pro děti a mládež a terénní sociální práci.

 

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

 

Kdy vám službu poskytneme?

provozní doba 

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem

 

Potřebujete vědět více informací?

  

DSCF8873

PODPORIL_KV_CMYK_zakladniSponzorský vzkaz - Bystřice nad Pernštejnem-šířka