Rosa – denní stacionář

 

Motto: „ Nejvřelejší poděkování za Boží dary spočívá v tom,
že je předáváme dál.“  (Michael Faulhaber)

 

Denní stacionář

registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 ceník 2015.pdf

Kontakt

Vedoucí zařízení: Bc. Petra Königová, Dis.

Zástupkyně vedoucí: Bc. Pavlína Sýkorová

Pod Horou 191, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem

mob.: 733 592 268

e-mail: stacionar.bystrice@zdar.charita.cz  rosa.jpg

 

 

Poslání

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním

denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí

k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

 

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí-pátek  7.00-16.00 hod.

 

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem a okolí


Potřebujete vědět více informací?

 

DSCF8518

DSCN1525

Nákup automobilu byl podpořen Krajem Vysočina v rámci grantového programu Fondu Vysočiny.

Fond Vysočiny

 

PODPORIL_KV_CMYK_zakladniSponzorský vzkaz - Bystřice nad Pernštejnem-šířka