Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Motto: "Podaná ruka je půl mostu." 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 sas

Kontakt

Sociální pracovnice pověřená vedením: Pavla Polnická

Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Linda Štouračová

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou

mob.: 733 741 566, 735 726 858, e-mail: %8FjGKp-WkkmYZhaa8kmb 


 

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším

posláním je pomoc a podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě

nepříznivé situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.Jaká je cena služby?

Sociální služba je poskytována zdarma.

 

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí   10.00-17.00 hod.

Úterý        9.00-15.00 hod.

Středa      9.00-17.00 hod.

Čtvrtek     9.00-17.00 hod.

Pátek       9.00-14.00 hod.

Ve výjimečných případech lze dohodnout poskytnutí služby i mimo tuto dobu.

Nutný telefonický kontakt předemKde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou          

 

Potřebujete vědět více informací?

 DSCF9720

iROP a MMR

PODPORIL_KV_CMYK_zakladniSponzorský vzkaz - Bystřice nad Pernštejnem-šířka