Pronájem kompenzačních pomůcek

Koordinátorka pronájmu, OBJEDNÁVKYLucie KasalováKP

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou
Mob.: 730 595 645
E-mail: pomucky@zdar.charita.cz

Provozní doba: úterý a čtvrtek 14.00-16.00 hod.

Provozovna Bystřice nad Pernštejnem

Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
Odpovědná osoba: Jitka Šťastná

Výdej pomůcek: v pracovní dny od 14.00 do 15.00 hod.

Provozovna Žďár nad Sázavou

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou
Odpovědná osoba: Lucie Kasalová

Výdej pomůcek: úterý a čtvrtek 14.00-16.00 hod.

Komu jsou tyto služby určeny?

 • Seniorům, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení
 • Nemocným po úrazech na doléčení
 • Rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče  

K pronájmu nabízíme:

 • lůžka a příslušenství,
 • pomůcky k přesunu a pohybu,
 • pomůcky k přesunu imobilní osoby,
 • polohovací pomůcky,
 • pomůcky k osobní hygieně,
 • speciální pomůcky.

Na vyžádání  dopravíme pomůcky do místa bydliště a provedeme montáž - to vše dle platného ceníku.

Ke stažení 

CENÍK PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Smlouva o pronájmu kompenzačních pomůcek

Provozní řád pronájmu kompenzačních pomůcek

 Jaké jsou podmínky k jejich pronájmu?

 • Pronájem na dobu, dokud nezískáte vlastní pomůcku nárokovanou od pojišťovny
 • Při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc)
 • Denní nájem dle druhu pronajaté pomůcky
 • K pronájmu nepotřebujete potvrzení lékaře

Kdy Vám službu poskytneme?

Žďár nad Sázavou

Úterý 14.00 -16 00 hod.
Čtvrtek  14.00 - 16.00 hod.

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí - pátek  14.00 - 15.00 hod.

Provozovatel

Diecézní charita Brno
třída Kpt. Jaroše 1928/9, 661 35 Brno - Černá Pole
IČ 44990260, DIČ CZ 44990260

KP