Pronájem kompenzačních pomůcek

KPKoordinátorka pronájmu, objednávky:
Mgr. Eva Pospíšilová
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mob.: 730 595 645
E-mail: pomucky@zdar.charita.cz

Provozovna Bystřice nad Pernštejnem

Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
Odpovědná osoba: Jitka Šťastná
Provozní doba: v pracovní dny od 14.00 do 15.00 hod.

Provozovna Žďár nad Sázavou

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou
Odpovědná osoba: Mgr. Eva Pospíšilová
Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě

Komu jsou tyto služby určeny?

 • Seniorům, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení
 • Nemocným po úrazech na doléčení
 • Rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče  

K pronájmu nabízíme:

 • lůžka a příslušenství
 • pomůcky k přesunu a pohybu
 • pomůcky k přesunu imobilní osoby
 • polohovací pomůcky
 • pomůcky k osobní hygieně
 • speciální pomůcky

Na vyžádání  dopravíme pomůcky do místa bydliště a provedeme montáž - to vše dle platného ceníku.

Ke stažení 

CENÍK PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Smlouva o pronájmu kompenzačních pomůcek

Provozní řád pronájmu kompenzačních pomůcek

 Jaké jsou podmínky k jejich pronájmu?

 • Pronájem na dobu, dokud nezískáte vlastní pomůcku nárokovanou od pojišťovny
 • Při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc)
 • Denní nájem dle druhu pronajaté pomůcky
 • K pronájmu nepotřebujete potvrzení lékaře

Provozovatel

Diecézní charita Brno
třída Kpt. Jaroše 1928/9, 661 35 Brno - Černá Pole
IČ 44990260, DIČ CZ 44990260

KP