Duchovní péče

 
Motto: „…spolehlivé je celé jeho dílo.“ (Ž 33,4)

 

Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

mob.: 777 155 389

e-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WH-uk87j7T-M 

Pastorační asistentka: Mgr. Lenka Šustrová

Duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou: Mgr. Jakub Holík

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot (víra, naděje a láska). Tyto hodnoty se snaží

rozvíjet prostřednictvím vzájemného setkávání zaměstnanců se spolupracujícím knězem, tj. duchovním

asistentem.

Zároveň v Oblastní charitě funguje pastorační asistent, který nabízí osobní doprovázení na cestě víry nejen

pracovníkům Charity, ale i uživatelům služeb jednotlivých charitních zařízení a spolupracujícím organizacím.

Současně komunikuje s farnostmi žďárského a velkomeziříčského děkanství a prezentuje poskytované služby

církevní organizace.


 Poskytované služby

- nabídka osobního doprovázení na cestě víry

- předávání křesťanských hodnot pracovníkům Charity i širší veřejnosti

- pořádání seminářů a setkání na etická a náboženská témata pro zaměstnance a uživatele našich služeb

- zprostředkování kontaktu s duchovními křesťanských církví

 

duchovní péče