Pomoc při mimořádných událostech

 

Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

mob.: 733 160 892, nepřetržitá telefonická linka

Koordinátorka pomoci: Mgr. Martina Horníčková


Mezi mimořádné události, kterými se v rámci Oblastní charity Žďár nad Sázavou zabýváme, řadíme živelné

pohromy (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy), katastrofy a havárie (zřícení obydlí,

dopravní nehody, výbuch plynu) a jiné mimořádné události (neštěstí v rodině, komunitě).

Podle rozsahu a místa události můžeme nabídnout základní poradenství a provedení šetření, materiální

pomoc, fyzickou pomoc – odklízení škod, zajištění stravy a krátkodobé ubytování, psychologickou první

pomoc, duchovní podporu a zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci.

Pomoc v případě mimořádné události (ať už na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou nebo mimo něj)

zajišťuje tým mimořádných událostí, složený z koordinátora a pracovníků (dobrovolníků) organizace.

 

 

pomoc v nouzi