Tříkrálová sbírka 2021

 

DSCF9847

Zajímavosti Tříkrálové sbírky 2021

Bude postupně doplněno..

Výtěžek sbírky
Počet vydaných kasiček
Počet úředně zapečetěných kasiček
Počet využitých kasiček
Počet zapojených měst a obcí
Nejvyšší výtěžek v jedné kasičce
Průměr na kasičku

Výtěžky Tříkrálové sbírky 2021 dle všech evidovaných obcí
Výtěžky Tříkrálové sbírky 2021 dle pečetících obcí

Kde Tříkrálová sbírka 2021 nejvíce pomůže...

  • Podpora Charitní záchranné sítě
  • Podpora rozvoje Domácí hospicové péče
  • Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením
  • Podpora terénních služeb
  • Podpora lidí s duševním onemocněním
  • Zkvalitnění péče o osoby s kombinovaným postižením
  • Dobrovolnické centrum Kambala a v dalších projektech, které se během roku mohou ocitnout ve finanční nouzi

Co možná ještě nevíte?

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika.
Poprvé se ji podařilo zorganizovat v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě podpory, jaké se organizátorům dostalo od dobrovolníků i dárců, bylo v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém konání sbírky.

Diecézní charita Brno se snaží prostřednictvím svých oblastních charit, které sbírku organizují: 
- obnovit tradici tří králů, 
- cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých, 
- obnovit zájem o dobročinnost, 
- umožnit občanům aktivně a osobně se podílet na charitní práci, 
- získat finanční prostředky na činnost jednotlivých zařízení.

Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky

- činnost oblastních/ farních charit na území brněnské diecéze - 65%
- činnost Diecézní charity Brno - 15%
- celorepubliková humanitární pomoc - 10%
- činnost Sdružení Charita Česká republika - 5%
- režie sbírky dle zákona - 5%

JAK MŮŽETE PODPOŘIT TŘÍKRALOVOU SBÍRKU ROKU 2021?