Tříkrálový koncert 2022

Tříkrálový koncert roku 2022 můžete shlédnout ze záznamu

YOUTUBE

Velké poděkování patří všem účinkujícím, zejména Horácké muzice, členům folklorního souboru Kamínek, sólistům Veronice Dobrovolné (a současně naší koordinátorce Tříkrálové sbírky) a Jiřímu Vencelidesovi, moderátoru Zbyňku Vintrovi a celému organizačnímu týmu (Pavel Dobrovolný, Vít DObrovolný, Miloslav Kotík, Tomáš Miškovský, František Janů), díky kterému jsme mohli prožít tento nádherný přenos, a současně i Janu Šustrovi za poutavý vizuál pozvánky a Zbyňku Čechovi za fotografie. V neposlední řadě patří díky i P. Blažeji Hejtmánkovi za propůjčení nádherných prostor kaple Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou.
 
Máme zprávy, že společně s námi sledovalo koncert mnoho těch, kteří už mnohé akce navštívit nemohou, třeba z důvodu jejich snížené mobility. Jsme rádi, že jsme jim mohli zprostředkovat zážitek, který je jistě zahřál u ❤️.


Tříkrálový koncert 2022

Tříkrálový koncert 2022

Tříkrálový koncert 2022

Loga sponzorů