Tříkrálovou sbírku v okrese podporuje i online benefice našich ZUŠ

Tříkrálovou sbírku v okrese podporuje i online benefice našich ZUŠ

Oblastní charita Žďár nad Sázavou uspořádala ve spolupráci s místními základními uměleckými školami ve žďárském okrese tzv. online benefici na podporu letošní Tříkrálové sbírky v regionu. Jejím mottem se stalo: „Když umění pomáhá“.  

Tato společná aktivita má svoji vlastní FACEBOOKOVOU STRÁNKU, nebo YOUTUBE KANÁL

Zde mohou pedagogové, rodiče či sama základní umělecká škola sdílet příspěvky ze všech oborů, které žáci navštěvují. Mohou to být kresby z výtvarného oboru, videonahrávky z tanečního, literárně-dramatického či hudebního a dalšího oboru. Smyslem tohoto projektu je propojit dobré skutky, které Tříkrálová sbírka prezentuje, společně s dovednostmi a talenty, které se v dětech a mládeži ukrývají, a prezentovat je na veřejnosti.

„Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do akce, která nám jako jedna z mála povolených veřejných aktivit pomůže propagovat výsledky našeho pedagogicko-uměleckého snažení široké veřejnosti v této zvláštní a nelehké době. Moc děkuji všem učitelům z naší školy, kteří se zapojili osobně a přispěli svými videi či výtvarnými pracemi do Benefice Tříkrálové sbírky, a věřím, že se přidají i další, kteří tak zatím neučinili, “ sdělila Mgr. Dana Foralová, ředitelka Základní umělecké školy ve Žďáře nad Sázavou.

Benefice, do které se zapojila Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem, v Novém Městě na Moravě, ve Velké Bíteši, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad Sázavou je aktivní již od vánočních svátků a potrvá do konce tříkrálového období, tedy do 24. 1. 2021.

“Ač letos nepotkáte milé koledníky s křídou a kasičkami, přijdou za Vámi jinak. Díky okolnostem se za Vámi vydají online a přinesou hudbu do vašich domovů pomocí moderních technologií. Komorní sbor Alter ego a žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Bystřici nad Pernštejnem - ti všichni svým uměním dokazují, že jim není lhostejný svět okolo nás a věřím, že je naplní radost z vědomí toho, že svými výkony mohou pomoci. Všichni si zaslouží velký dík.,“ uvedla Lenka Macháčková, dirigent Komorního sboru Alter ego, který se na Benefici pro Tříkrálovou sbírku žďárské Charity rovněž podílí.

Informace o Tříkrálové sbírce v našem okrese naleznete na www.zdar.charita.cz

Podpořte služby žďárské Charity, které pomáhají umírajícím, lidem s postižením, duševním onemocněním, seniorům, nemocným, dětem a mládeži, rodinám a lidem v tísni na území okresu Žďár nad Sázavou. Za každý dar, který poskytnete jakýmkoliv způsobem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 77706800 DĚKUJEME.
Více informací o dalších možnostech tříkrálové podpory: https://bit.ly/386E9RI

Komorní sbor Alter Ego, Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Lenka  Šustrová

Mgr. Lenka Šustrová

pastorační asistentka
Tel.: 777 155 389 E-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r