Pronájem kompenzačních pomůcek pro veřejnost     

 

Koordinátorka pronájmu, OBJEDNÁVKY: Veronika Dobrovolnáeko na web

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou

Mob.: 730 595 645

E-mail: _hzET9o6LTMnRb2938Es-Z29g

Provozní doba: úterý a čtvrtek 14.00-16.00 hod.

 

Provozovna Bystřice nad PernštejnemDSCF3302

Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem

Odpovědná osoba: Jitka Šťastná

Výdej pomůcek: v pracovní dny od 14.00 do 15.00 hod.

 

Provozovna Velké Meziříčí

Čechova 1660/30, 593 01  Velké Meziříčí

Odpovědná osoba: Blanka Peterková

Výdej pomůcek: po telefonické domluvě

 

Provozovna Žďár nad Sázavou

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou

Odpovědná osoba: Veronika Dobrovolná

Výdej pomůcek: úterý a čtvrtek 14.00-16.00 hod.

 

Komu jsou tyto služby určeny?

- Seniorům, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení

- Nemocným po úrazech na doléčení

- Rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče  

 

K pronájmu nabízíme:DSCF3263

- lůžka a příslušenství,

- pomůcky k přesunu a pohybu,

- pomůcky k přesunu imobilní osoby,

- polohovací pomůcky,

- pomůcky k osobní hygieně,

- speciální pomůcky. 

 

Na vyžádání  dopravíme pomůcky do místa bydliště a provedeme montáž - to vše dle platného ceníku.

 

Ke stažení 

SMLOUVA O PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

CENÍK PRONÁJMU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK včetně seznamu pronajímaných pomůcek

Provozní řád pronájmu kompenzačních pomůcek.pdf


 

Jaké jsou podmínky k jejich pronájmu?

- Pronájem na dobu, dokud nezískáte vlastní pomůcku nárokovanou od pojišťovny

- Při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc)

- Denní nájem dle druhu pronajaté pomůcky 

- K pronájmu nepotřebujete potvrzení lékařeProvozovatelDSCF3291

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 661 35 Brno - Černá Pole

IČ 44990260, DIČ CZ 44990260