SLUŽBY PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

 

Provozovna Radešínská Svratka

593 12  Radešínská Svratka 11

mob.: 732 126 905, e-mail: 6hCBVd~fW5EkUcljWmxkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Odpovědná osoba: Zdenka Šrámková
 

Posláním služeb Náhradní rodinné péče je poskytovat náhradním rodinám vzdělávání a podporu při

rodičovství  a ve výchově svěřených nezletilých osob.

 

Cílem je vzdělávání náhradních rodin, tak aby mohly vytvářet  stabilní zázemí pro zdravý fyzický

a psychosociální vývoj dítěte, dále zvyšování rodičovských kompetencí, dovedností a podpora rodin.

 

Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny s dětmi, osoby pečující v náhradních rodinách (pěstouni nebo

poručníci).

 

Zásady činnosti:

-        Zachováváme důstojnost.

-        Dodržujeme práva klienta.

-        Dodržujeme mlčenlivost a diskrétnost.

-        Zaručujeme individuální přístup.

-        Respektujeme rozhodnutí klientů.

-        Službu poskytujeme na základě dobrovolné spolupráce s náhradní rodinou.

-        Službu poskytujeme jednotlivým členům rodiny nebo rodině jako celku.

-        Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi klienty a pracovníky zařízení.

 

NABÍDKA SLUŽEB pro Náhradní rodinnou péči

Nabídka služeb pro rok 2018

 

Provozovatel

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 661 35  Brno - Černá Pole

IČ 44990260, DIČ CZ 44990260

 

DSC_0422