Obecné informace o Tříkrálové sbírce

 

Koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:

Yvona Pošvicová

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz


Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Poprvé se ji podařilo zorganizovat v roce 2000

v olomoucké arcidiecézi. Na základě podpory, jaké se organizátorům dostalo od dobrovolníků i dárců,

bylo v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém konání sbírky.Diecézní charita Brno
 se snaží prostřednictvím svých oblastních charit, které sbírku organizují: 

- obnovit tradici tří králů, 

- cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých, 

- obnovit zájem o dobročinnost, 

- umožnit občanům aktivně a osobně se podílet na charitní práci, 

- získat finanční prostředky na činnost jednotlivých zařízení.

 

Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

- činnost oblastních/ farních charit na území brněnské diecéze - 65%

- činnost Diecézní charity Brno - 15%

- celorepubliková humanitární pomoc - 10%

- činnost Sdružení Charita Česká republika - 5%

- režie sbírky dle zákona - 5%

 

Tříkrálová sbírka 2019

Podpořené projekty sbírky 2010-2018

Výtěžky a koordinátoři Tříkrálové sbírky 2001-2018

Tříkrálové tradice

Archiv Tříkrálové sbírky 2019

Tříkrálová sbírka 2019 Vašema očima


DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA POMOCI DRUHÝM!

 

DSCF1322