Poděkování ředitelky Ing. Jany Zelené za Tříkrálovou sbírku 2019

Poděkování ředitelky Ing. Jany Zelené za Tříkrálovou sbírku 2019

Milí koledníci a dárci, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou za Vaše zapojení v rámci Tříkrálové sbírky 2019. Vám, koledníci, děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali pro dobrou věc. Dárcům pak děkuji za jejich štědré dary, které pomohou a podpoří především potřebné lidi v našem regionu.  

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Koledníci z Jilemnice. Foto Jakub Žák

Celkem 119 184 663 korun. Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Dnes místní charity pod úředním dozorem rozpečetily ty poslední a peníze z nich sečetly. Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali a vybírali peníze do pokladniček prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika nyní děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Sněhová nadílka přinesla krásný tříkrálový výtěžek

Sněhová nadílka přinesla krásný tříkrálový výtěžek

533 využitých kasiček, 13 000 letáků, 76 000 cukříků, 2 100 koledníků a výtěžek 3 576 429 Kč. Taková jsou čísla devatenácté Tříkrálové sbírky letošního roku. Tradiční sbírka, která probíhala v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou, přinesla i pro letošní rok překvapivý výsledek v podobě navýšení výtěžku o 263 344 Kč oproti roku minulému. Stalo se tak i navzdory početným sněhovým srážkám, občasným mrazivým nocím, ale i drobnému dešti, které čtrnáctidenní období sbírky provázely.

Tříkrálové fotografie

Tříkrálové fotografie

Máte fotografie z tříkrálového koledování? Podělte se s námi a zašlete nám je na email dc@zdar.charita.cz
Průběžně je pro Vás zveřejňujeme na FB žďárské Charity a dobrovolnického centra Kambala a na našich weboých stránkách. 
 
 
 

XIII. Tříkrálový koncert se opět vydařil

XIII. Tříkrálový koncert se opět vydařil

V neděli 13. ledna 2019 se uskutečnil tradiční děkovný koncert v Novém Městě na Moravě. Děkujeme Chrámovému pěveckému sboru Velké  Meziříčí a hudebnímu uskupení Amare za pěkný nedělní podvečer. 
Krátký záznam z koncertu zde

Kolednické putování v Novém Městě na Moravě

Kolednické putování v Novém Městě na Moravě

I přes nepříznivost počasí se v sobotu 5. ledna 2019 ráno dostavilo do prostor novoměstského farního úřadu a skautské klubovny na Malé ulici více než šedesát dobrovolníků s úsměvy na tváři, dobrou náladou a nadšením pro věc.

Ředitelka žďárské Charity: Naši snahou je přinést do domovů radost z Kristova narození

Ředitelka žďárské Charity: Naši snahou je přinést do domovů radost z Kristova narození

Jdevatenáctá Tříkrálová sbírka potrvá i letos do 14. ledna. Po celém okrese bude možné potkat zhruba 2 100
dobrovolníků. V terénu je rekordní počet tříkrálových kasiček, celkem 541.
S ředitelkou žďárské Charity Ing. Janou Zelenou jsme si povídali především o procesních záležitostech sbírky.

Yvona Pošvicová: Smyslem Tříkrálové sbírky je vykouzlit všem lidem na tváři úsměv

Yvona Pošvicová: Smyslem Tříkrálové sbírky je vykouzlit všem lidem na tváři úsměv

Yvona Pošvicová pracuje ve žďárské Charitě od listopadu jako koordinátorka dobrovolníků. S tím se pojí i její funkce koordinátorky právě probíhající Tříkrálové sbírky.

XIII. Tříkrálový koncert 13. 1. v Novém Městě na Moravě

XIII. Tříkrálový koncert 13. 1. v Novém Městě na Moravě

Srdečně Vás zveme na tradiční koncert, který je věnován všem koledníkům, dárcům a dobrovolníkům.

XIII. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
neděle 13. ledna 2019 od 17 hodin, kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě

Vystoupí hudební uskupení AMARE z Nového Města na Moravě a Chrámový pěvecký sbor Velké Meziříčí.

Velkým Meziříčím projde Tříkrálový průvod

Velkým Meziříčím projde Tříkrálový průvod

Srdečně Vás zveme na Tříkrálový průvod náměstím ve Velkém Meziříčí
pátek 11. ledna 2019, sraz ve 14 hodin u římskokatolické fary na náměstí.