Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky

v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou 2010

Rehabilitační pomůcky pro pacienty Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče je projekt určený pro lidi v preterminálním a terminálním stádiu nemoci a jejich blízké. Cílem projektu je rozšíření materiálního zázemí nově vzniklé služby.

Humanitární pomoc Haiti

Přímá pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti v lednu 2010.

Fond sociální pomoci

Finanční prostředky pomohou osobě po těžké cyklistické nehodě, která zůstala upoutána na lůžku. Na základě sociálního šetření bylo rozhodnuto pomoci jedinci formou příspěvku na invalidní vozík.   

Fond sociální pomoci

Pomoc osobě v nepříznivé sociální situaci se zabezpečením základních potravin (chléb, mouka, mléko, máslo, olej apod.).

Automobil pro Charitní pečovatelskou službu

Automobil budou mít k dispozici pečovatelky především pro poskytování služby lidem ze Žďáru nad Sázavou a blízkého okolí. Nákupem automobilu tak zpřístupníme službu většímu množství uživatelů.

Fond sociální pomoci  - Velké Meziříčí

Tento projekt pomůže staršímu manželskému páru, který se dostal do krizové životní situace způsobené násilným jednáním syna. Na základě sociálního šetření a konzultace s místním úřadem bylo rozhodnuto poskytnout mimo jiné pravidelnou potravinovou pomoc.       

Domácí hospicová péče - zpřístupnění služeb pro Domácí hospicovou péči

Zpřístupnění služeb pro nové pacienty, nákup auta.

Podpora dobrovolnictví v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

Finanční prostředky pomohou zajistit funkční dobrovolnické centrum, které v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.

Podpora pečovatelské služby v Nížkově

Za pomoci výtěžku Tříkrálové sbírky zachováme službu v potřebném rozsahu.

Motomed pro uživatele Nesy – denního stacionáře

Přístroj slouží k denně prováděnému pasivnímu i aktivnímu pohybovému tréninku lidí s postižením. Je možné rozpohybovat a uvolnit horní i dolní končetiny pasivním cvičením, s podporou motoru či zcela samostatným pohybem. Důležitá je možnost sedět při cvičení na židli, na svém vozíku nebo dokonce ležet, což je zvláště důležité u lidí s těžkým postižením.

Sousedská výpomoc

Projekt se zabývá rozvojem dobrovolné sousedské výpomoci, podílí se na zabezpečení dostupnosti sociálních služeb, koordinuje spojení profesionálních sociálních služeb s dobrovolnou pomocí.

Fond sociální pomoci  - Povodně 2010

Z vymezené částky pokryjeme náklady vzniklé s nákupem humanitární pomoci, které nedokryly dary od drobných dárců.

Nákup kompenzačních pomůcek a tažného zařízení pro Domácí hospicovou péči

Slouží ke zvedání pacientů, k přesunu, manipulaci. Velmi usnadní práci pečujícím a zároveň zpříjemní přesuny pro imobilního pacienta.

Individuální pomoc v nouzi příspěvkem na onkologickou léčbu na Ukrajině

Na přímou pomoc paní Taťáně z Ukrajiny, k financování onkologické léčby, prostřednictvím pomoci Oblastní charity Znojmo.

Rodinná poradna Kopretina – zprostředkování odborné pomoci

Poskytuje svoje služby mladým dívkám, ženám a rodinám v obtížné životní situaci. Osobní náklady pracovnice prorodinných služeb - konzultantky (mzdy a odvody)

Podpora rozvoje služby Osobní asistence – osobní vůz

Osobní asistence je terénní službou pro děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Vůz je důležitý pro dopravu osobního asistenta k uživateli, případně k přepravě uživatele.

Podpora rozvoje terénní služby Domácí hospicové péče

Projekt určený lidem s nevyléčitelnou nemocí a jejich blízké. Doplacení částky na osobní automobil, který bude určený pro dopravu zaměstnance k uživateli a přepravě materiálu.

Podpora služeb pro seniory a lidi s duševním onemocněním na Bystřicku

Projekt opravy nově získaných prostor a nákup elektrických polohovacích lůžek.

Fond sociální pomoci

Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, stravné, školné

Rodinná poradna Kopretina

Materiální podpora sociálně slabým rodinám - základní nákup potravin, hygienických a sanitárních potřeb a vybavení pro kojence a matky