Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky

v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou 2011

Rodinná poradna Kopretina

Materiální podpora sociálně slabým rodinám - základní nákup potravin, hygienických a sanitárních potřeb a vybavení pro kojence a matky

Kambala - Podpora dobrovolnictví 2011

Mzdové a provozní náklady (spoluúčast k finančním prostředkům získaným z kraje Vysočina).

Fond sociální pomoci

Zahrnuje 5 projektů humanitární individuální pomoci - pomoc matce s dítětem,  pomoc rodině s dětmi, pomoc v mimořádné životní situaci, pomoc vězni, potravinová pomoc lidem bez domova.

Rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9

Ubytování, strava, doprava, vstupné psychicky nemocných klientů

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi – rodinná poradna

Provozní a mzdové náklady na zajištění terénní služby v sociálně slabých a ohrožených rodinách

Nákup vertikalizačního lehátka

Vertikalizační lehátko FYSIO ML1 Verticalpro zkvalitnění života těžce nemocného člověka

Nákup a úprava automobilu (VW Crafter) denního stacionáře Nesa pro přepravu osob s postižením

9-timístný automobil VW Crafter a úpravy jeho podlahy, sedadel, upínacích pásů, přidání mechanické plošiny, schůdků

Podpora pečovatelské služby v Nížkově

Mzdy pečovatelek, provozní náklady