Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky

v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou 2012

Podpora pečovatelské služby v Nížkově

 Úhrada provozních nákladů

Nákup kompenzačních pomůcek pro Domácí hospicovou péči

Vertikalizační stůl, lůžko elektrické polohovací, matrace k lůžkům (antidekubitní), kyslíkový přístroj, odsávačka aj.

Materiální pomoc lidem bez domova

Deky, igelity, pláštěnky, drobné základní hygienické potřeby pro lidi bez domova.

Dětský domov rodinného typu Rachiv na Ukrajině

Příspěvek na dostavbu dětského domova rodinného typu v obci Rachiv na Ukrajině.

Podpora Dobrovolnického centra Kambala

Úhrada provozních nákladů

Podpora pro lidí s duševními onemocněním - Klub v 9

Dovybavení tréninkového bytu (postel, matrace, botník…). Rekondiční pobytová akce uživatelů

Zajištění Charitní ošetřovatelské služby v domácnostech pacientů

Nákup osobního automobilu pro dopravu sester a přepravu kompenzačních pomůcek k pacientům

Osobní asistence

Nákup osobního auta pro Osobní asistenci pro lidi se zdravotním postižením ve Velkém Meziříčí

Denní stacionář Nesa

Příspěvek na nákup automobilu

Půjčovna Osobní asistence ve Velkém Meziříčí

Nákup kompenzačních pomůcek