Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky 2013

 

-         Denní stacionář Nesa, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka – dokrytí provozních nákladů,

-         terénní služby Klub v 9 a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - nákup automobilu pro přepravu

          pracovníků k uživatelům,

-         sociálně slabé rodiny v rámci rodinné poradny Kopretina - materiální pomoc,

-         lidi bez domova - drobná materiální pomoc,

-         pomoc při povodních 2013,

-         fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,

-         uživatele Klubu v 9 - rekondiční pobytová akce,

-         zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,

-         dobrovolnické centrum Kambala, zabývající se systematickou prací s dobrovolníky a  

          humanitární  pomocí.