Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky 2014

-        rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví,

-        zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,

-        humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny,

-        terénní služby Osobní asistence, Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Sociálně

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
, a to nákupem automobilů pro zkvalitnění a rozšíření služeb,

-        rozvoj služby Osobní asistence – dokrytí provozních nákladů,

-        fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,

-        dobrovolnické centrum Kambala.