Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky 2015

-         rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví,

-         zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,

-         humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny,

-         denní stacionář Rosa – dofinancování nákupu devítimístného automobilu a zafinancování jeho úprav k

přepravě lidí na vozíku,

-         podpora Linky důvěry Blansko,

-         fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,

-         dobrovolnické centrum Kambala zabývající se systematickou prací s dobrovolníky.