Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky 2016

 

- rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví

- zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku

- zvýšení dostupnosti Charitní ošetřovatelské služby koupí automobilu

- fond humanitární pomoci pro potřebné našeho region

- zvýšení dostupnosti Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, dobrovolnického centra Kambala,

Centra prevence, Domácí hospicové péče

- šicí stroj pro sociálně slabé rodiny

- podpora pohotovosti krizového týmu DCHB v Blansku

- podpora provozu dobrovolnického centra Kambala

- zajištění dopravy uživatelů denních stacionářů Nesa a Rosa