Podpořené projekty z Tříkrálové sbírky 2017

 

Mimořádná pomoc osobě zdravotně postižené – nákup motomedu

Podpora centra Hippokrates v Moldavsku

Podpora Charitní pečovatelská služby, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka a dobrovolnického

centra Kambala

Podpora Charitní záchranné sítě

Podpora pečovatelské služby v rumunském Banátu

Rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9

Zajištění dopravy uživatelů denního stacionáře Nesa a Rosa

Zkvalitnění a rozšíření dostupnosti Charitní ošetřovatelské služby na Velkomeziříčsku a Žďársku

Zkvalitnění Osobní asistence na Velkomeziříčsku

Zkvalitnění provozoven kompenzačních pomůcek

Zvýšení dostupnosti Domácí hospicové péče

Zvýšení dostupnosti Charitní pečovatelské služby na Bystřicku