Masky ze Včely navštívily a potěšily klienty bystřické Rosy

Masky ze Včely navštívily a potěšily klienty bystřické Rosy

V pondělí 24. 2. 2020 se v Rose slavil masopust. Jako každý rok jsme si s klienty povídali o masopustních zvycích, postní době a vlastně všemu, co k masopustu patří. Součástí příprav na masopust bylo i smažení koblížků, které probíhá v rámci nácviku ve cvičné kuchyni.

Stalo se už pravidelným zvykem, že k nám do Rosy zavítají senioři a seniorky z bystřického volnočasového klubu Včela. Jejich masky jsou krásné a naše klienty vždy potěší. I tentokrát nás mile překvapili. Dopolední program nám zpestřil třeba indián, víla, námořníci a v neposlední řadě sněhulák Olaf z oblíbené pohádky Ledové království. Společně jsme si povídali, zazpívali jsme si i zatancovali. Na oplátku jsme naše návštěvníky pohostili a nabídli naše koblížky.

Chceme velmi poděkovat za přípravu a čas, který tomuto setkání senioři a seniorky věnují.  Další společný program nás čeká už na jaře, kdy vyrazíme na Domanínský rybník. Za doprovodu kytary si zazpíváme a společně opečeme vuřty. Se Včelou spolupracujeme rádi, a tak se na další setkání už moc těšíme.

Pracovníci denního stacionáře Rosa

 

87550843_541503286500379_1433636181911797760_n

Bc.  Petra  Königová DiS.

Bc. Petra Königová DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
E-mail: _.GBRWag9bty.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r