Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou


Ředitelka: Ing. Jana Zelená

Zástupkyně ředitelky pro oblast odbornosti: Mgr. Jana Kincová Křížková

Zástupkyně ředitelky pro oblast personální: Mgr. Ing. Alena Poulová

Asistentka, personalistka: Renata Konečná

Administrativní pracovnice: Martina Zapletalová

Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Věra Doležalová

Ekonom, rozpočtář: Vítězslav Korčák

Účetní: Bc. Marie Zítová

Pokladní: Ing. Radka Krejčová

Koordinátorka propagace, asistentka duchovní péče: Mgr. Lenka Šustrová

Koordinátorka dobrovolnického centra Kambala a Tříkrálové sbírky: Yvona Pošvicová