AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

L. Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
  • Tel.: 734 435 480
  • ambrela809/809trebic.charita.cz
 
Oblastní charita Třebíč

Seznam lidí:

Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Bc. Eva Špačková - sociální pracovnice Veronika Škarková - pracovnice v sociálních službách Denisa Tržilová - pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb: