Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež

Seznam lidí:

Mgr. Stanislava Kubíková - lektorka primární prevence David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež Michaela Janů, DiS. - lektorka primární prevence

Seznam služeb: