Charitní ošetřovatelská služba

Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: Barbora Hadrous - vrchní sestra, zdravotní sestra registrovaná

Seznam lidí:

Barbora Hadrous - vrchní sestra, zdravotní sestra registrovaná Milada Čaháková - zástupkyně vrchní sestry, zdravotní sestra registrovaná

Seznam služeb: