Charitní ošetřovatelská služba

Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: Barbora Hadrous - vrchní sestra, zdravotní sestra registrovaná
  • Tel.: 566 626 041, 777 755 435
 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Seznam lidí:

Milada Čaháková - zdravotní sestra – zástupkyně vrchní sestry Barbora Hadrous - vrchní sestra, zdravotní sestra registrovaná

Seznam služeb: