Charitní pečovatelská služba

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice
  • Tel.: 566 551 766, 566 552 437, 777 155 374
 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Seznam lidí:

Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Božena Tomšovská - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Lenka Pospíchalová - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou Marie Šajdíková - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Jitka Šťastná - odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek

Seznam služeb: