Charitní pečovatelská služba

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Petra Ježová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Božena Tomšovská - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Lenka Pospíchalová - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou Marie Šajdíková - pracovnice v sociálních službách - pečovatelka Jitka Šťastná - odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek

Seznam služeb: