Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi

Radešínská Svratka 11, Radešínská Svratka, 592 33 Vedoucí zařízení: Lenka Vencálková - pracovnice pověřená vedením

Seznam lidí:

Lenka Vencálková - pracovnice pověřená vedením Mgr. Dana Lukasova - koordinátorka pobočky Bystřice nad Pernštejnem, instruktorka Petra Matyášová - koordinátorka pobočky Velké Meziříčí, instruktorka Bc. Martina Cočevová - koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka Dita Truksová - koordinátorka pobočky Radostín nad Oslavou, instruktorka

Seznam služeb: