Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Masarykovo nám. 299, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Bc. Renata Hanychová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice
  • Tel.: 777 755 437
 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Seznam lidí:

Bc. Renata Hanychová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Martina Hájková - pracovnice v sociálních službách, zástupkyně vedoucí

Seznam služeb: