Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Masarykovo nám. 299, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Bc. Renata Hanychová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Bc. Renata Hanychová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Lucie Vondrušková, DiS. - sociální pracovnice - zástupkyně vedoucí

Seznam služeb: