Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nádražní 44, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Veronika Brychtová - vedoucí - sociální pracovnice

Seznam lidí:

Mgr. Veronika Brychtová - vedoucí - sociální pracovnice Mgr. Alžběta Šabartová - sociální pracovnice Bc. Tereza Mikešová - sociální pracovnice - zástupkyně vedoucí

Seznam služeb: