Rosa - denní stacionář

Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí zařízení: Bc. Petra Königová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice
  • Tel.: 733 592 268
 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Seznam lidí:

Bc. Petra Königová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Bc. Pavlína Sýkorová - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb: