Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01

Seznam lidí:

Bc. Věra Doležalová - vedoucí ekonomického úseku Ing. Jana Zelená - ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Mgr. Jana Kincová Křížková - zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné Mgr. Ing. Alena Poulová - zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí úseku pro osoby s postižením a duševním onemoc. Renata Konečná - personalistka, asistentka ředitelky Martina Zapletalová - administrativní pracovnice Vítězslav Korčák - ekonom, rozpočtář Marie Jelínková - účetní, pokladní Bc. Marie Zítová - účetní Mgr. Lenka Šustrová - koordinátorka propagace, asistentka duchovní péče Yvona Pošvicová - fundraiserka