Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01
  • Tel.: 566 626 040, 739 344 056
  • ochzr917/917zdar.charita.cz
 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Seznam lidí:

Ing. Jana Zelená - ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Martina Zapletalová - administrativní pracovnice Yvona Pošvicová - fundraiserka Ing. Radka Krejčová - pokladní Mgr. Jana Kincová Křížková - zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné Mgr. Ing. Alena Poulová - zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí úseku pro osoby s postižením a duševním onemoc. Renata Konečná - personalistka, asistentka ředitelky Vítězslav Korčák - ekonom, rozpočtář Bc. Marie Zítová - účetní Mgr. Lenka Šustrová - koordinátorka propagace, asistentka duchovní péče