Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí, 594 01 Vedoucí zařízení: Veronika Melicharová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Veronika Melicharová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Zdeňka Střechová, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb: