Aneta Bazalová, DiS.

  • Tel.: 731 626 117

Organizace:


Seznam zařízení:

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice