Aneta Bazalová, DiS.

  • Tel.: 731 626 117
  • aneta.bazalova946/946zdar.charita.cz
  • zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice