Ing. Jana Zelená

Ing.  Jana  Zelená
  • Tel.: 566 631 642, 777 755 656
  • jana.zelena440/440zdar.charita.cz
  • ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

dveře číslo 6


Organizace:


Seznam zařízení:

Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou - ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou